Ένας πανέμορφος χώρος που διατίθεται προς κατασκευή νέου σπιτιού.

Date: