Σπίτι στη Σάμο περιοχή Μουρτίτσα Κάμπος Σκουραιικων στο ξεκίνημα του.

Date: