Σπίτι στον κάμπο Σκουραιίκων με θεά τον Κέρκη.

Date: