Τελειωμένο σπίτι στη θέση Μουρτίτσα Κάμπου Σκουραιίκων.

Date: